Regulamin

Regulamin pobytu Gości w Gorce Oasis

kliknij tutaj aby pobrać regulamin do wydruku

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie, lub pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Pozostała kwota należności uiszczana jest z góry w dniu przyjazdu. Nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi.
 2. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zwrot zadatku nie dotyczy pobytów świątecznych i noworocznych.
 3. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:30 w dniu wyjazdu.
 4. W przypadku w przypadku wcześniejszej rezygnacji i przerwania pobytu przed planowaną datą przyjazdu Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 5. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie ogrodu, obejścia i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt, wyposażenie).
 6. Nie wynajmujemy domu na organizację spotkań integracyjnych i wieczorów kawalerskich.
 7. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. W domu znajduje się kominek z wkładem. Należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru.
 8. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie tytoniu możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domu, Gospodarz pobiera opłatę w wysokości 1000 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie) oraz koszty wezwania straży pożarnej.
 9. Osoby nie zameldowane w Gorce Oasis mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą zgodą Gospodarza.
 10. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym Gościom, a także sąsiadom Gorce Oasis oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 07.00.
 11. W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 12. Parking mieszczący się na terenie Gorce Oasis jest bezpłatny, niestrzeżony.
 13. Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony.
 14. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenia resztek jedzenia do worków znajdujących się w pomieszczeniu piwnicznym. W innym przypadku zostanie pobrana opłata za sprzątanie domu w wysokości 200 zł. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.
 15. Na ternie Gorce Oasis znajduje się niecka kąpielowa oraz balia opalana drewnem, które są obiektami niestrzeżonymi, dlatego dzieci mogą korzystać z ww. obiektów wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy ponosząc całkowitą odpowiedzialność za dzieci.
 16. Przebywanie w niecce kąpielowej oraz balii wodnej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
 17. Zabrania się korzystania z niecki kąpielowej oraz bali wodnej osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 18. Korzystanie z niecki kąpielowej oraz bali wodnej odbywa się na własne ryzyko. Gospodarz Gorce Oasis nie bierze odpowiedzialności za urazy powstałe w skutek korzystania z ww. obiektów.
 19. Ze względów bezpieczeństwa dzieci do lat 12 mogą korzystać z niecki kąpielowej, trampoliny, placu zabaw, wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. Gospodarz Gorce Oasis nie ponosząi odpowiedzialności za dzieci pozostające na terenie Gorce Oasis bez opieki.
 20. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy basenie, placu zabaw.
 21. Dom wyposażony jest w saunę suchą. Uruchomienie sauny dokonywane jest przez Gospodarza na prośbę Gości.
 22. Dom wyposażony jest w centralne ogrzewanie gazowe. W celu zmiany temperatury w pokojach istnieje możliwość regulacji na termostatach w każdym z pokojów. Niedozwolona jest ingerencja w centralny sterownik grzewania domu.
 23. Goście Gorce Oasis proszeni są o nie chodzenie po domu w butach, a w szczególności w butach na wysokim obcasie, butach narciarskich.
 24. Goście Gorce Oasis ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Goście powinni zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 25. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką.
 26. Gospodarz Gorce Oasis nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, internetu, telewizji.
 27. Gospodarz Gorce Oasis zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 28. Regulamin Gorce Oasis podaje się Gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowe www.gorceoasis.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa i pisemnym poświadczeniu znajomości jego treści, dokonanym przy czynnościach meldunkowych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Gorce Oasis.

PL